מרוקו הקסומה עם רחלי

המסע לבית הוריי (ז"ל), בעיר ספרו, (יוסי תורג'מן)

יצאתי לטיול למרוקו כי נולדתי במרוקו ורציתי להתחקות אחר שורשיי. וגם בכדי להכיר ארץ נוספת.
הוריי התגוררו בעיר ספרו שבמרוקו ואני נולדתי בבית חולים הצבאי בעיר פאס ועליתי ארצה בגיל שנתיים.
הגעתי למרוקו עם המדריכה רחלי איפרגן שעזרה לי וסייעה בידי לנסוע ולהגיע למקום הולדתי. בהגיענו לעיר ספרו אחזה בה התרגשות גדולה ששום מילה לא תוכל להסביר זאת. נכנסו לבית העלמין היהודי בעיר ספרו במטרה לחפש את קברי אחי ואחותי קבר של סבא וסבתא שלי מצד אבי. כשעברנו בין הקברים לחפש אותם. ובעזרתו של בונדי שומר בית העלמין (עשש בערבית) מצאתי את קברו של אחי וסבי. את קברה של סבתי לא מצאתי והקבר של אחותי נסחף עם הגשמים העזים שהיו במקום. עלי לציין שבית העלמין שמור, נקי, ויש מענה מצד השומר בבית העלמין לכל עזרה. דבר נוסף ומיוחד שפגשתי בבית העלמין בספרו, שנשים נקברו בחלקה לבד. וגברים נקברו בחלקה לבד. בזה שמצאתי את הקברים של אחי במיוחד הרגשתי שמצאתי שקט נפשי. וההרגשה הייתה עילאית. משם נסענו לאם הבנים, מקום בו למדו הילדים במשפחתי בעיר ספרו.
ראינו את בית הכנסת שנמצא במבנה אם הבנים.
כל המראות החזירו אותי לספורי המשפחה אבא אמא, והאחים שלי אני הייתי הקטן במשפחתי.
מכאן אני רוצה להודות למדריכה המיוחדת רחלי איפרגן שתמכה בי לאורך כל הדרך מהרגע שיצאנו לעיר הולדתי ועד חזרתי למלון. תודה רחלי

המסע לבית הוריי (ז"ל),
בעיר ספרו, (יוסי תורג'מן)

יצאתי לטיול למרוקו כי נולדתי במרוקו ורציתי להתחקות אחר שורשיי. וגם בכדי להכיר ארץ נוספת. הוריי התגוררו בעיר ספרו שבמרוקו ואני נולדתי בבית חולים הצבאי בעיר פאס ועליתי ארצה בגיל שנתיים.
הגעתי למרוקו עם המדריכה רחלי איפרגן שעזרה לי וסייעה בידי לנסוע ולהגיע למקום הולדתי. בהגיענו לעיר ספרו אחזה בה התרגשות גדולה ששום מילה לא תוכל להסביר זאת. נכנסו לבית העלמין היהודי בעיר ספרו במטרה לחפש את קברי אחי ואחותי קבר של סבא וסבתא שלי מצד אבי. כשעברנו בין הקברים לחפש אותם. ובעזרתו של בונדי שומר בית העלמין (עשש בערבית) מצאתי את קברו של אחי וסבי. את קברה של סבתי לא מצאתי והקבר של אחותי נסחף עם הגשמים העזים שהיו במקום. עלי לציין שבית העלמין שמור, נקי, ויש מענה מצד השומר בבית העלמין לכל עזרה. דבר נוסף ומיוחד שפגשתי בבית העלמין בספרו, שנשים נקברו בחלקה לבד. וגברים נקברו בחלקה לבד. בזה שמצאתי את הקברים של אחי במיוחד הרגשתי שמצאתי שקט נפשי. וההרגשה הייתה עילאית. משם נסענו לאם הבנים, מקום בו למדו הילדים במשפחתי בעיר ספרו.
ראינו את בית הכנסת שנמצא במבנה אם הבנים.
כל המראות החזירו אותי לספורי המשפחה אבא אמא, והאחים שלי אני הייתי הקטן במשפחתי.
מכאן אני רוצה להודות למדריכה המיוחדת רחלי איפרגן שתמכה בי לאורך כל הדרך מהרגע שיצאנו לעיר הולדתי ועד חזרתי למלון.
תודה רחלי